Resa till USA med Tidningen Dagen

Välkommen med på en resa till USA:s musikhuvudstad och den kristna musikbranschens utveckling i USA tillsammans med Dagens musikredaktör Urban Thoms!