Krakow – den fantastiskt vackra kulturstaden mitt i Europa

Här har varje gata, varje hus och kyrka något speciellt att berätta. Den tidigare polska huvudstaden och dess omgivningar ger dig upplevelser som gör intryck långt inne i själen.