Integritetspolicy

Integritetspolicy för Contour Air AB (organisationsnummer 556320-1937), i detta dokument refererat till som ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”Contour Air”. Den här policyn gäller för personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar t.ex. contourair.se där du kan boka resor, när du anmäler dig som mottagare av vårt nyhetsbrev, när du anmäler deltagande till infokvällar eller liknande event, när du tar kontakt med oss via e-post, telefon, personligt besök eller andra kanaler som drivs av Contour Air AB. Denna integritetspolicy ersätter inte utan är ett komplement till resevillkoren, inkl. kompletterande resevillkor, och cookie-policyn.

Definitioner
Du som själv eller på uppdrag av andra (medresenär) beställer information om, får marknadsföring tillsänd och/eller köper resor av Contour Air kallas i detta dokument för ”er”, ”dig”, ”du”, ”kund” eller ”resenär” samt ”mottagare” (av marknadsföring och information producerad samt distribuerad av oss och/eller våra delägare, samarbetspartners, inkl. tredjepartsleverantörer, till dig via vanlig post eller digitalt). ”Tjänster” eller ”tjänster” definieras som produkter (t.ex. resor, information, nyhetsbrev) som Contour Air inkl. delägare och samarbetspartners erbjuder och levererar till dig. Nedan kan ”information” vara synonymt med erbjudanden och marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig
Contour Air AB
Järntorgsgatan 9
703 61 Örebro
019-333 000
info@contour.se

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar
Vi samlar in och behandlar förnamn, mellannamn, efternamn, personnummer, ålder, kön, postadress, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, alla uppgifter förekommande i passhandling inklusive fotografi, uppgifter för visumansökan, uppgifter i visumbesked, allergier, uppgifter om specialkost, hälsotillstånd, information om kontokort eller andra uppgifter för att kunna genomföra betalningar, uppgifter kopplade till tillval kund gör under pågående resa.

Rättslig grund till insamling av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter enligt lag. Vår behandling av personuppgifter får ske efter en intresseavvägning vilket innebär att vår insamling och behandling av personuppgifter vägs mot din rätt till integritetsskydd. Vi behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig.

Det kan förekomma fall där vi behandlar personuppgifter på ett vis där du inte gett ditt direkta samtycke till behandling. Det kan t.ex. handlar om att vi behöver behandla personuppgifter för att fullfölja avtal, eller att personuppgifter behövs för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Då du har rätt att återkalla samtycke till behandling av dina personuppgifter kan det förekomma att personuppgifterna finns kvar i våra system för andra ändamål än de du gett ditt samtycke till.

Hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter från dig i första hand. Det är uppgifter som ges till oss i samband med beställning av katalog/resebroschyr, vid bokning (om dina uppgifter anges i resebokning av annan förutsätter vi att den personen och du själv är införstådd med vad som finns i denna policy), vid anmälan till event, vid start av prenumeration på nyhetsbrev, via andra digitala kanaler som drivs av Contour AB, vid samtal med Contour Airs personal vid besök på vårt kontor, via e-post, via telefon.

Vi samlar även via en tredjepartsleverantörer in IP-nummer, webbläsare, version av webbläsare, typ av enhet (dator, mobil, surfplatta), geografisk position, data för hur länge du befann dig på webbplatsen, för att kunna spåra ditt besök på contourair.se, för att i efterhand kunna se hur du använde webbplatsen i syfte att vi ska kunna förbättra våra tjänster och vår marknadsföring.

Vi samlar in personuppgifter (frivilligt inmatningsfält där du anger ditt namn) när du besvarar enkäter som du får efter en genomförd resa, på papper eller digitalt.

I syfte att hålla våra register uppdaterade inhämtar vi personuppgifter från tredje part t.ex. offentliga register rörande förnamn, efternamn, postadress och i förekommande fall även telefonnummer.

Hur vi använder personuppgifter
Att vi samlar in och behandlar personuppgifter är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt åtagande gentemot dig som kund rörande resor, med all tillhörande administration inför, under och efter en resa.
– Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Vi använder personuppgifter efter en resa för att kunna svara upp emot önskemål du kan tänkas ha rörande, men inte begränsat till, kompletterande information, reklamation.
– Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att sända dig nyhetsbrev, vår katalog och annan information kopplade till våra tjänster.
– Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.

Vi använder personuppgifter i arkiv kopplade till bokföring som sparas under den tid som aktuella regelverk föreskriver.
– Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Vi kan komma att kombinera personuppgifter genom nyttjande av våra tjänster som kan knytas till dig som fysisk personer om missbruk av våra tjänster sker eller om misstanke om missbruk av våra tjänster finns.
– Rättslig grund: Berättigat intresse.

Hur vi delar personuppgifter
Vi delar personuppgifter internt mellan ägare, medarbetare och i förekommande fall anlitade konsulter, med leverantörer av varor och tjänster (exempelvis, men inte begränsat till, Google), delägare, samarbetspartners i syfte att tillhandahålla våra tjänster, t.ex. beställning av flygbiljetter, hotellrum, boka aktiviteter, utflykter, eller annat kopplat till en resa för dig och/eller dina medresenärer.

Vi delar personuppgifter med tredjepartsleverantörer för att kunna sända dig nyhetsbrev via MailChimp.
– Rättslig grund: Samtycke.