Förslag på utformning av en rundresa i Burma / Myanmar

Rangoon, Yangon, Bagan Mandalay, Inle Lake med mera