Albanien, Nordmakedonien och Grekland: Tre länder i samma rundresa