Vandra och cykla i Kinas magiska natur: Flyg till Kina och fortsatt resa till fots samt på cykel. Vi kommer väldigt nära naturen och människorna.