Krakow – den fantastiskt vackra kulturstaden mitt i Europa där varje gata, varje hus och kyrka har något speciellt att berätta – är målet för denna kortvecka. Den tidigare polska huvudstaden och dess omgivningar ger dig upplevelser som gör intryck långt inne i själen.