Irland med Olle Unenge och Pelle Blohm | Maj & September 2018

Personligt färgad odyssé från Dublin över till västra Irland och tillbaka igen | Irländsk musik | Pubkvällar | Gaelic Games