Resevillkor

Villkoren uppdaterade 2018-03-29

Contour Air flyger med reguljärt flyg och har oftast våra erfarna och kunniga reseledare med på resan redan från Sverige. Vi sätter stort värde på att alltid ha hög kvalité och våra hotell har noga valts ut tillsammans med våra samarbetspartners på de olika resmålen. Vi hjälper till med alla flyganslutningar om så önskas. All visumhantering där så erfordras sköter vi om för de som önskar. Avgiften för själva viseringen som respektive ambassad tar ut betalas naturligtvis av resenären, där det inte ingår i resans pris. Inför alla våra avgångar ger vi ut ett omfattande avresemeddelande som Du som resenär har mycket nytta och glädje av att läsa.

SRF:s villkor för paketresor
Contour Air är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF) och ansluter oss till SRF:s villkor för paketresor. Det är en trygghet för dig som resenär att vi följer dessa villkor liksom att Contour Air har ställt resegaranti till Kammarkollegiet.

Avtalets ingående
Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar efter erhållen faktura. Anmälningsavgiften är en del av resans pris.

Funktionshinder, diet m.m.
Har du någon form av funktionsnedsättning eller behov av speciell diet – för din egen skull – vänligen meddela oss detta vid bokningen av din resa.

Avbokningsregler/Särskilda villkor
Vid avbeställning senast 75 dagar innan avresa går inbetald anmälningsavgift förlorad. Vid avbeställning 75-15 dagar innan avresa debiteras 85% av resans pris. Vid senare avbeställning betalas ingenting tillbaka till kunden.

Minsta antal resenärer
För att resorna skall kunna genomföras krävs oftast minst 15 bokade personer. Besked om en resa måste ställas in lämnas senast 14 dagar före avresan. Se allmänna villkor pkt 2.3.2.

Resans pris
Priset kan komma att justeras enligt SRF:s villkor för paketresor pkt 2.1.

Betalning
Resan slutbetalas mot faktura, senast 30 dagar före avresa. Om resan önskas betalas med kort kan detta göras på kontoret i Örebro. Om du har ett kort anslutet till din bank gäller oftast kortförsäkringen när du betalar via internetbanken. Vi tar ej American Express/Diners.

Färdhandlingar
Färdhandlingar med bagagetaggar utsändes ca 20 dagar före avresedagen.

Inför resan

Giltigt pass
Medtag alltid pass för resor utanför Sverige. Resenären ansvarar själv för att passet är helt och giltigt. Uppge alltid stavning av namn enligt passet när du bokar din resa, eventuell merkostnad på grund av namnändring efter biljettering bekostas av den enskilde resenären. Vi rekommenderar att passet är giltigt 6 månader efter resans genomförande.

Visum
På flera destinationer ordnas visum vid inresa till landet, ibland utan avgift och ibland tas en avgift ut. I Bokningsbekräftelsen får du information om visum krävs och hur du ansöker om det. Icke svenska medborgare ansvarar själva för eventuella visum som krävs för olika länder. Hör med det berörda landets ambassad. I övrigt se respektive lands faktaruta och under meny Inför resan – Visum på vår hemsida.

Utländsk valuta
Utländsk valuta kan du växla i Sverige. Contour Airs resenärer har en liten rabatt vid växling hos SVEA. Tips och information om vilka valutor som behövs lämnas i Färdhandlingarna. På många av destinationerna kan kort användas och det finns uttagsautomater, men kanske inte varje dag under resan, reseledaren vägleder.

Reseförsäkring
Vi rekommenderar varje resenär att teckna en komplett reseförsäkring för utlandsresa.Ta alltid kontakt med ditt försäkringsbolag om vilket grundskydd du har samt om du vill teckna någon tilläggsförsäkring.

Vaccination
Kontakta alltid din vårdcentral eller vaccinationscentral innan du reser, så att ditt vaccinationsskydd är aktuellt.

Om resan

Anslutningar
Kontakta resebyrån om du önskar anslutningsflyg till och från Arlanda eller direkt från t.ex. Göteborg, Köpenhamn till destinationen. Från Örebro, Arboga, Köping, Västerås, Enköping erbjuds bussanslutning till Arlanda om tillräckligt många bokat det. Om det blir buss meddelas i Färdhandlingarna.

Dagsprogram
Vi reserverar oss för att ordningsföljden och innehåll i dagsprogrammet kan ändras något eller att någon del inte går att genomföra på grund av omständigheter vi inte kan styra över.

Hotellen
Uppgift om hotellen är i regel angivet i Färdhandlingarna. Ändringar kan förekomma.

Enkelrum
Vi kan erbjuda ett fåtal enkelrum mot tillägg.

Del i dubbelrum
Resenär som bokar del i dubbelrum, får ändå vara beredd på att betala det tillägg som kan debiteras arrangören från hotellet såvida den andra platsen ej kan säljas. Detta gäller oavsett om det sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t. ex. att medresenär blir sjuk. Se allmänna villkor pkt 1.3.5.

Reseledare
I färdhandlingarna som utsändes ca 20 dagar före avresa framgår vem som är reseledare.

Reservation
Våra resor anordnas med svensk resebyråverksamhets gängse tillämpliga villkor. Reservationer måste göras för tidtabellsändringar, oförutsedda händelser, säkerhetsförändringar eller force majeure. Samtliga pris och faktauppgifter i vår broschyr är baserade på uppgifter tillgängliga 31 december 2018. Vi reserverar oss för prisjusteringar och andra avgifter som påförs resorna, vilka vi ej rår över. Vi reserverar oss även för eventuella stavfel och tryckfel.

Flygskatt
Om flygbolaget höjer flygskatten kommer vi att ta ut höjningen av resenären.